Spolupráce
Spolupráce

Tým specialistů na projektech studia HABE

architektonická část Ing.arch. Václav Eger
akad.arch. Miloš Beran
stavební část Ing.arch. Václav Eger
Ing. Hana Konvalinková
 
statika Doc.Ing. Petr Konvalinka
Ing. Miroslav Šalplachta
požární ochrana Jaroslav Troníček
Ivana Poštová
elektroinstalace Ing. Petr Kužník
Ivan Růžička
topení, vzduchotechnika Ing. Martin Beneš
Ing. Roman Schneider
zdravotní technika Ing. Jaroslav Moučka
Ing. Radovan Provazník / Akva Term
komplexní specialista Bedřich Dvořák
 
stavebně tech.průzkumy Ing. Luděk Dostál / Zbyněk Potužák CSC
geotechnické průzkumy Prof.Ing. Jiří Pašek, DrSc
Ing. Jan Sklenář / Geokonsult
geodetické práce Ing. Petr Batěk / GBS Praha
 
akustika Ing. Tomáš Rozsíval / Akustika Praha
grafická spolupráce Mgr. Markéta Hanzalová
strategická spolupráce Ing.arch.Martin Hlaváček / Hlaváček a partner

Spolupracovníkům a konzultantům studia Habe kteří nejsou uvedeni se omlouváme, děkujeme.