Nabídka

Přemostění řeky Litavky

novostavba
návrh stavby
DUR, DSP
investor: měso Beroun