Nabídka

Rekonstrukce zámku Ctěnice

obnova památkového objektu
studie,
PDS, PDP
autorský dozor při realizaci
Investor: Pražská inform. služba