Nabídka

Kancelářské prostory Corfin

(dnes Leasing Čes. Spořitelna)
přestavba budovy
studie / provozní řešení
spolupráce PDS / PDP
autorský dozor při realizaci

interiérové vybavení budovy
návrh / typové + atypické
realizační dokumentace
autorský dozor při realizaci
investor: Corfin